Dansk Laryngologisk Selskabs årsmøde 25.-26. januar 2019. Emne: Recurrensparese.

To internationale invited speakers:
Dr. Marcus Hess fra Hamborg, der er en meget anset laryngolog og foredragsholder, som vil fortæller om aktuelle behandlingsmuligheder af recurrens parese samt
Dr. Kate Heathcote, Poole Hospital, England som fortæller om sine erfaringer med reinnervation ved n. laryngeus recurrens paralyse.