Får du den rette behandling for din diskusprolaps?

Det er vigtigt at blive undersøgt, hvis du har mistanke om, at du har en diskusprolaps – eller hvis din egen læge har diagnosticeret en prolaps, men din tilstand ikke bliver bedre. Sundhedsstyrelsen udtaler, at diskuspatienter bør vurderes af en rygkirurg inden 12 uger, hvis du fortsat har svære og funktionshæmmende smerter trods aflastning og træning.

For at se en rygkirurg skal din egen læge sende en henvisning til den nærmeste rygkirurgiske afdeling – du kan evt. tage en udskrift af denne side med, når du skal til lægen.

Hvad er en diskusprolaps?
Ved en diskusprolaps bliver den bløde kerne i bruskskiven mellem to ryghvirvler presset ud bagtil og kommer derved til at presse på og irritere nerven på bagsiden af ryghvirvlerne.

Risikoen for diskusprolaps afhænger af din vævsstyrke og er derfor til en vis grad arveligt. Overbelastning kan medføre diskusskade, især tunge løft i kombination med vrid er særligt slemme.

Symptomer på diskusprolaps
Det mest hyppige symptom på en diskusprolaps er rygsmerter med kraftige smerter i benene. Ofte får man først rygsmerter, og efter nogle dage eller uger tiltager smerterne i benene. Smerten er ofte jagende helt ud til underbenet og fødderne. Hvis du hoster, nyser eller presser, kan smerterne blive værre.

De fleste med diskusprolaps er ofte meget plaget af smerter og vil have brug for smertestillende medicin. Mange har svært ved at sove om natten på grund af smerter og uro i lænd og ben.

Undersøgelse af diskusprolaps
Ofte vil en klinisk undersøgelse kunne af- eller bekræfte mistanken om en prolaps. Man kan ikke se en diskusprolaps på et røntgenbillede.

Mange diskuspatienter kommer sig ved hjælp af smertelindring, aflastning af ryggen, manuel behandling og træning. Det vil typisk være en længere behandlingsforløb, fordi området skal hele som ved et knoglebrud.

Hvis du har nedsat føleevne og/eller kraft i benet, kan operation komme på tale. Det samme gælder, hvis du de første 12 uger efter diskusprolapsen stadig ikke føler nogen væsentlig forbedring i din tilstand, selvom du har forsøgt aflastning, træning og smertestillende. I disse tilfælde skal du kontakte din egen læge og bede om at blive henvist til en rygkirurg.