Indkaldelse til generalforsamling fredag d. 25/5-2018

Dagsorden Rygkirurgisk Selskabs Generalforsamling d. 25. maj 2018

 

 1. Valg af dirigent ved formand Michael Nielsen

Rettidigt indkaldt ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med en dagsorden mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

 1. Godkendelse af Referat fra generalforsamling 2017.

 

 1. Formandens beretning ved Michael Nielsen
  • Selskabets væsentlige aktivitet siden sidste generalforsamling
  • Bestyrelsesmøder
  • Information om rådgivning i perioden/ kommunikationsstrategi fremadrettet
  • Oversigt i udvalgsstruktur
  • Oversigt over selskabets tilknytning til andre selskaber, organisationer og evt. ændringer
  • Medlem af EUSSAB

 

 1. Kasserens beretning ved kasserer Rachid Bech-Azeddine
 • Aflæggelse af revideret regnskabet for 2017
 • Redegørelse af budget for 2018
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Fastlæggelse af kontingent

 

 1. Beretninger fra udvalg ved Mikkel Andersen
  • Styregruppen af DaneSpine
   • Plan for udrulning af online opfølgning
   • Finansiering af Danespine
  • 4NIG studie
  • Folkemødet Bornholm ved Mikkel Andersen

-Skal det fortsætte i DRKS regi

 

 1. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer:

Mikkel Andersen: NKR & KKR om Vertebroplastik

 

 1. Nyvalg til DRKS’s Bestyrelsen

Formand Michael Nielsen

Næstformand Mikkel Andersen

Sekretær Dorte Clemmensen (på valg – ønsker ikke genvalg)

Kasserer Rachid Bech-Azeddine (på valg – ønsker ikke genvalg)

Suppleant Jon Kaspersen

 

 1. Valg til udvalg

 

 1. Evt: