Brush-up DaneSpine – Torsdag den 23. september 2021 fra 10:30 til 14:00

Kære alle DaneSpine kontaktpersoner.

Som tidligere annonceret afholder vi en brush-up dag i september.

Dagen vil være delt i to, hvor første del er generelle DaneSpine områder og anden del kommer til at dreje sig om selvoprettelse og præ operative skemaer.

Sted: Middelfart Sygehus, Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart.  Mødelokale Hyllehøj. 4. Etage rum 40.

Første del : Generelle DaneSpine områder. (10.30 – 12.00)

Emner kunne være:

  • Hvad kan jeg finde på hjemmesiden?
  • Hvordan kommer vores klinik på online opfølgning?
  • Hvordan defineres re-operationer?
  • Låsning/oplåsning af brugere.
  • Data udtræksmuligheder.
  • Og alt muligt andet I kan komme i tanke om.

 Frokost m. Sandwich. Kaffe og the undervejs.

Anden del: Selvoprettelse og præoperative skemaer. (12.30 – ca 14.00 med mulighed for ekstra tid, hvis behov)

Emner vil bl.a. være:

  • Gennemgang af arbejdet med og overvejelser om selvoprettelse.
  • Gennemgang af arbejdet med at identificere dobbeltforløb
  • Mulige scenarier + sparring til at vælge den bedste løsning for de enkelte klinikker.
  • Opsamling af hvad der skal til før de enkelte klinikker kan starte med selvoprettelse.

Hvis nogen ikke har stiftet bekendtskab med DaneSpine tidligere, kan de sende en mail. Så laver vi en plan for intro.

Alle er MEGET velkomne til at sende punkter, I gerne vil have med på Brush-up dagen.

Tilmelding kan ske på: dane.spine@rsyd.dk med DaneSpine brush-up i emnefeltet

Mange hilsner Anna Olesen og Karen Højmark.

DaneSpine sekretariatet.

Rygkirurgisk Forskningsenhed.

Middelfart Sygehus

Østre Hougvej 55

5500 Middelfart.

Mailadresse: Dane.Spine@rsyd.dk

Tlf. 63484484 eller 63484198