Oplysninger om dataansvarlig, databeskyttelsesrådgiver og persondatapolitik i Region Nord

Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: 29190941

Telefon: 97 64 80 00
Mail: region@rn.dk

Du kan få yderligere oplysninger via nedenstående link, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver:

https://rn.dk/da/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-som-patient/Indsigt-i-patientforloeb/Behandling-af-oplysninger-ifm-sygehusbehandling

Lokal dataansvarlig

Overlæge Peter Doering er lokal dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi samler om dig. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

Overlæge Peter Doering, ph.d.
AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Klinik Hoved-Orto
Ortopædkirurgisk Afdeling
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg