Program for DRKS årsmøde 24. maj 2019

Dansk Rygkirurgisk Selskabs årsmøde
24. maj 2019

Location:

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 1

6000 Kolding

 

Registration at Rachid: rachid@dadlnet.dk

 

Deadline for peer reviewed abstracts er 12 april 2019 – abstracts sendes til Mikkel Mylius : mikkrasm@rm.dk

 

Der bliver arrangeret samtidig kursus for sekretærer i Danespine og elektronisk registrering: Kursus i DaneSpine præsentations værktøj og status på elektronisk DaneSpine. Forventet 1-2 sekretærer pr klinik. Seneste tilmelding til Karen d. 1.05-2019 på karen.hoejmark.hansen@rsyd.dk

 

08.30-09.30 Breakfast/Exhibition

 

09.30-09.40 Welcome

Michael Nielsen

 

09.40-10.50

 

 

 

 

 

 

10:50 – 11:20

 

11.20 – 12.20

Mini- symposium

Surgical treatment of degenerative scoliosis:

Mikkel Mylius (Aarhus)

Michael Rud Lassen (Køge)

Martin Gerchen (RH)

 

 

Exhibition /coffee

 

 General assembly

   
12.20-13.20

 

13.20-14.00

 

14.00-14.30

 

14.30-14.40

Lunch & Exhibition

 

Free Papers – short presentations 5 min + 2 min discussion ! ( 5 stk )

 

Vertebroplastik – status (Rikke Rousing)

 

Danespine – status og fremtid (Karen Højmark)

14.40- 15:00

 

15.00 -15.20

Coffee/cake & Exhibition

 

Fase 4 uddannelse (Søren Fruensgaard )

Propose (prognostisk støtte værktøj) (Søren Fruensgaard/Casper Pedersen)

 

15.20-15.30

15.30-16.00

 

EuSSAB / Eurospine – (Rachid Bech-Azeddine)

Free Papers Short presentations of 5 min. + 2 min. discussion (5 stk.)

 

16.00-16.10

 

 

Closure of the annual meeting

 

 

NB: Lectures and slides are presented in Danish or English..

 

_________________________________________________________________________

 

 

GENERALFORSAMLING DRKS – DANSK RYGKIRURGISK SELSKAB

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
 3. Formandsberetning
 4. Vedtægtsændringer – se nedenfor
 5. Regnskab
 6. Valg af revisor og revisor suppleant
 7. Redegørelse for budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Beretning fra udvalg
 10. – Danespine (Mikkel Ø. Andersen)
 11. Inkomne forslag fra medlemmer
 12. Valg til bestyrelsen
 13. Valg til udvalg
 14. Eventuelt.

 

 

Ad pkt. 4:

 

 • 3   Selskabets nationale virke sker i et nært samarbejde med de øvrige rygkirurgiske fagområder repræsenteret ved Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS). – ændres til “…… (DNKS) og EuSSAB / Eurospine “
 • 5 Stk.2 “Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i september eller oktober” – ændres til           “generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt”.
 • 7 Stk 1 linje 7: Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, hvorefter de øvrige medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleanter vælges.   Ændres til : “…..1 suppleant vælges”
 • 7 Stk 1 Linje 11: “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år, genvalg kan finde sted”   – ændres til “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år og genvalg 1 eller flere gange kan finde sted hvis andre egnede kandidater ikke kan findes”