Seneste referat – Godkendt

DRKS-bestyrelsesmøde torsdag dag 28.10.2021 kl. 18:00

Restaurant Admiralen Toldbodgade Kolding KL 18:00
Til stede: Michael Nielsen; Rachid Bech-Azzaddine; Mikkel Andersen; Mikkel Mylius Rasmussen, Karen Højmark.
Referent: Mikkel Mylius Rasmussen

1) Godkendelse af referat fra 20. maj 2021

Referatet fra sidste møde 20. maj 2021 blev godkendt uden anmærkninger.

2) Høringer og vejledninger siden sidst (se nedenfor)

Michael Nielsen gennemgik de indkomne høringsforslag. Bestyrelsen fandt ikke
nødvendighed i at indgive høringssvar fra selskabet.

3) DRKS årsmøde 2021 – kort gennemgang

Årsmødet blev gennemgået og arbejdsopgaverne til det kommende møde fordelt.

4) Dane Spine – any news ?

DaneSpinearbejdet blev gennemgået. Der er fortsat intet nyt om den fælles ansøgning der er
sendt til Novo Nordisk og sygesikringen.
Økonomien er et fornuftigt sted i selskabet og man diskuterede om og hvordan midleren
kunne anvendes til at løfte DaneSpine yderligere. Evt. ved at indfase nye diagnosegrupper, evt.
ved at oprette et sammenligningsmodul (egne data mod landsgennemsnittet). Drøftelsen vil
blive taget videre til næste bestyrelsesmøde.

5) DARD nyt ?

Mikkel Mylius Rasmussen gennemgik de møder der er gennemført i DaRD. Styoregruppen her
vil blive ændret med 3 kirurger, én fra hhv. DRKS, DOS og DNKS. Indikatorerne arbejdes der
også på at få ændret så de der omhandler kirurgisk volumen reduceres til supplerende data
og kirurgiske indikatorer mere vil være rettet mod patientens vej fra primær til sekundær
sektor.

6) Eventuelt

Et indkomment forslag fra Søren Eiskjær om at få taletid om et aktuelt projekt blev behandlet.
Der blev fundet tid under evt. på generalforsamlingen.

Referat bestyrelsesmøde 28. oktober 2021

Tidligere referater

2021

Referat af DRKS generalforsamling oktober 2021

Referat bestyrelsesmøde 20. maj 2021

2020

Referat bestyrelsesmøde 20. november 2020

Referat bestyrelsesmøde 19 juni 2020

2019

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat af DRKS generalforsamling 24. maj 2019

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2019

2018

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

2015

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015