Seneste referat – Godkendt


DRKS-bestyrelsesmøde den 7. Januar 2022; kl. 16:00 – 18:30

aCure Privathospital a/s, Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby

Til stede: Mikkel M. Rasmussen (MMR), Mikkel Ø. Andersen (MA), Viola Olesen (VO), Michael Nielsen (MN), Karen H. Hansen (KH)

Referent: Michael Nielsen (MNI)

Punkt 1: Gennemgang af regnskab og overblik over likvide midler:

VO: har endnu ikke fået fuld adgang til alle konti dette grundet sikkerhedsregulativer i Danske Bank. VO vil når fuld adgang er klaret gennemgå og vurdere beholdningen.

Det besluttes at beholde en separat konto for Danespine databasen.

Punkt 2: Det er fortsat planen at der skal implementeres nye moduler i Danespine databasen.

I første omgang håber vi at kunne finansiere et modul til thoracale prolapser og evt. intradurale tumorer.

Det var desuden et stort ønske at genetablere muligheden for at sammenligne egne data med landsgennemsnittet  – dette som det tidligere har været muligt.

Pkt.3: Punktet udsættes til næste møde.
Pkt.4:

Vi diskuterede muligheden for at bruge DOS’s hjemmeside assistance til hjælp med møde tilmelding og registrering.

Pkt.5:

a) Vi har på nuværende tidspunkt kun et aktivt udvalg/en gruppe i form af DaneSpine  styregruppen. Vi skal se på sammensætning og behov for evt. justeringer i denne. Vi diskuterede sammensætning af gruppen i forhold til universitetsklinik / regionshospital ort.kir / Neuro.kir og offentligt / privat ansat.

Opfølgende beslutninger på næste møde.

b)Vi har ifølge tidligere referater et kollegialitetsudvalg – men ingen aktivitet gennem mange år – uklart hvem der sidder der ? – vil blive anbefalet opløst ved kommende generalforsamling.

c) Forslag om oprettelse af et uddannelses – og rekrutterings -udvalg blev fremført af MMR. Et udvalg der bl.a. skal se på uddannelserskravene for at kunne kalde sig ryg-kirurg i Danmark – en egentlig selvstændig specialist anerkendelse er nok ikke sandsynlig i de kommende mange år.

Bestyrelsens medlemmer vil hver især overveje og foreslå 5 potentielle medlemmer af uddannelsesudvalget ved næste bestyrelsesmøde.

Pkt.6: Årsmødet 2022

Årsmødet 2022 gennemgået – de fleste foredrags-holdere og emner er på plads. Industrien er inviteret og mange har allerede givet tilsagn.

Årsmødet 2023 der vil være DRKS’ 25-års jubilæum blev foreslået ændret fra dagsmøde til dagsmøde med efterfølgende fest og mulighed for overnatning.

Det blev i første omgang besluttet at gå videre med denne plan KHH vil spørge Hotel Kolding Fjord om prisforslag og muligheder.

Det blev besluttet at medlemmerne skulle forespørges i god tid om hvor mange der kunne forestille sig at deltage i et sådant arrangement.

MNI

Referat bestyrelsesmøde 7. januar 2022
Tidligere referater

2021

Referat bestyrelsesmøde 28. oktober 2021

Referat af DRKS generalforsamling oktober 2021

Referat bestyrelsesmøde 20. maj 2021

2020

Referat bestyrelsesmøde 20. november 2020

Referat bestyrelsesmøde 19 juni 2020

2019

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat af DRKS generalforsamling 24. maj 2019

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2019

2018

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

2015

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015