Seneste referat – Godkendt

DRKS-bestyrelsesmøde torsdag dag 20.05.2021 kl. 15-18

Afholdt privat ved Mikkel Andersen, Kirkelundvej 26, 5250 Odense SV

Til stede: Mikkel Andersen (MA), Rachid Bech-Azaddine (RA), Michael Nielsen (MN), Mikkel Mylius Rasmussen (MMR), Karen Højmark (KH)

Referent: Mikkel Mylius Rasmussen

1) Godkendelse af referat fra 20. november 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

2) Høringer og vejledninger siden sidst (se bilag)

Indkomne Høringsudkast blev diskuteret.

Bestyrelsen fandt ikke de indkomne høringer sendt til formanden med særlig relevans for rygkirurgien.

3) DRKS årsmøde 2021 (efterår 2021 ?) plan, foredragsholdere, udstilling ; alt

Bestyrelsen valgte årsmødet til afholdelse d. 29. oktober 2021.

RBA tager kontakt til innovationsfabrikken og mulige udstillere vedrørende datoen.

Fagligt indhold:

Meget kort (15 min) tiltrædelsesforelæsning fra Mikkel Andersen: ”Systematisk dataregistrering”.

Emne: ”Kirurgisk behandling af rygsmerter”.

Thomas Kjær forespørges om han vil holde oplæg om kirurgisk behandling af rygsmerter af MN.

MMR spørger Carsten Bjarkam om han vil holde oplæg om samme.

Nye Ph.d.ere indenfor det sidste år kontaktes mhp. invitation til præsentation.

Free paper session fastholdes: Deadline 1.9.2021 – Vi prøver med en foredragskonkurrence.

Parallelsessionen om DaneSpine skilles ud fra årsmødet og holdes som et selvstændigt møde.

Det besluttes at der samles op pr. mail. ultimo juni.

Bestyrelsen foreslår at vende tilbage til normal cyklus, dvs. årsmøde i forår 2022 som det næste; med tanke på efterårskalenderen er travl for kongresser på det rygkirurgiske område.

4) Status på bestyrelsens sammensætning efter næste general forsamling

RBA meddeler at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

MMR stiller sig til rådighed til formandsvalget.

MA og MN stiller sig til rådighed for genvalg.

5) DaRD – nyt

MMR orienterer om ”siden sidst”. Indikatorerne i rapporten findes ikke med stærk relevans for rygkirurgien. Der mangler data fra primærsektoren.

Der vil blive afholdt møde i september 2021 i DaRD styregruppen med fokus på sammensætning af gruppen og samlet overblik over indikatorerne.

Et parallelt forløb vil i en undergruppe se på de kirurgiske indikatorer.

Det besluttes af afvente efterårsmødet i DaRDs styregruppe for at på næste bestyrelsesmøde at diskutere DRKS´ videre engagement i DaRD. Det må i særlig grad afhænge af hvorvidt det bliver muligt indenfor en overskuelig tidshorisont for DaRD at opfylde sit egentlige formål med at udtrække data fra primærsektoren.

Tidligere referater

2021

2020

Referat bestyrelsesmøde 20. november 2020

Referat bestyrelsesmøde 19 juni 2020

2019

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat af DRKS generalforsamling 24. maj 2019

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2019

2018

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

2015

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015