Om DaneSpine

DaneSpine er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data for rygopererede patienter og er baseret på et frivilligt samarbejde mellem landets rygopererende afdelinger og klinikker.

Dansk Rygkirurgisk Selskab har siden 2009 ejet og drevet databasen. Der er etableret et nationalt sekretariat, der aktuelt er placeret på Rygkirurgisk Forskningsenhed, Rygcenter Syddanmark, Middelfart. Sekretariatet understøtter DaneSpines daglige drift. Aktuelt indberettes til DaneSpine fra 17 forskellige klinikker fordelt over hele landet – af disse er 7 privatklinikker og 10 er offentlige klinikker.

Ambitionen er at skabe en landsdækkende database, der systematisk indsamler data om rygkirurgiske patienter, operative procedurer og resultater. Herved er det muligt at kvalitetsvurdere og ved behov forbedre forløb og behandling for patienter, der opereres for lænde- og rygproblemer i Danmark.

Da databasen er anmeldt til Datatilsynet under forskningsparaplyen, og patienterne har givet samtykke til, at deres data må registreres i DaneSpine, kan databasen bruges til forskningsprojekter, der falder inden for det anmeldte formål. Se formål

I dropdown menuen kan du finde flere oplysninger om bl.a. vedtægter, organisering, formål og årsrapporter.

DaneSpine Skemaoversigt