Årsmøde 2023 og 25-årsjubilæum

Dansk Rygkirurgisk Selskabs bestyrelse har den glæde at invitere til Årsmøde 2023 som samtidig er selskabets 25-års jubilæum.

Som noget særligt vil årsmødet blive afholdt over to dag fra Fredag den 02. juni til Lørdag den 03. juni 2023 på Hotel Kolding Fjord www.koldingfjord.dk

Årets faglige tema er Osteoporose og Rygkirurgi


Tilmelding til årsmødet er lukket.

Tilmeldingsmuligheder

Fuld pakke medlem2.265,00kr
Fuld pakke ikke medlem2.865,00kr
Tilvalg:
Dagsprogram fredag medlemmer0,00kr
Dagsprogram lørdag medlemmer0,00kr
Dagsprogram fredag ikke medlemmer500,00kr
Dagsprogram lørdag ikke medlemmer300,00kr
Konferencemiddag fredag950,00kr
Overnatning inkl morgenmad 1.315,00kr
Ledsager konferencemiddag950,00kr
Ledsager overnatning300,00kr

Abstract

Deadline 1. april 2023

Vi accepterer dansk og engelsk på absctract, slides og til oral præsentation.

Abstract skal indeholde følgende:

  1. Afdeling/Institut for projektets gennemførelse.
  2. Forfattere (fulde navn, oplægsholder understreges).
  3. Foredragets titel.
  4. Abstractet må maksimalt fylde 300 ord og maksimalt én figur eller tabel
  5. Abstractet skal sendes i word format

Abstractet skal indeholde følgende afsnit:

  • Baggrund/formål
  • Metode
  • Resultater
  • Diskussion/konklusion

Abstract sendes til mikkrasm@rm.dk inden 1. april 2023


Sølv sponsorer