Formål

At vurdere sammenhængen mellem forskellige mål for livskvalitet hos rygopererede patienter og sammenholde dette med det operationstekniske forløb.