DaneSpine

Siden 2008 har alle landets rygopererende afdelinger og klinikker haft mulighed for at tilmelde sig DaneSpine, som er en klinisk database med en styregruppe udpeget af Dansk Rygkirurgisk Selskab.

DaneSpine er en dansk version af SweSpine og der er et tæt samarbejde mellem danske og svenske rygkirurger om den fortsatte udvikling af databasen. Det vurderes at omkring 75% af landets rygopererende afdelinger har tilmeldt sig DaneSpine og at ca. 60% af den rygkirurgiske aktivitet registreres. Det er målsætningen at DaneSpine inden for en overskuelig årrække, om muligt indgår i de landsdækkende kliniske databaser.