Links

http://drksdanespine.dk/ Danespine

http://www.dnks.dk/  Dansk neurokirurgisk selskab

http://www.ortopaedi.dk/ Dansk ortopædkirurgisk selskab

ICD10 klassifikation af sygdomme og operationer

Lægemiddelkataloget

Lægeforeningen

DSKN Dansk Selskab for Neurofysiologi

YNNN Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer

Sundhedsstyrelsen– Lægers uddannelse og autorisation

ESPN European Society for Pediatric Neurosurgery

SSE Spine Society of Europe

NASS North American Spine Society