Den registreredes rettigheder – DaneSpine

Underretning om indsamling af personoplysninger i forbindelse med besvarelse af spørgeskema i DaneSpine.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om dig. Det drejer sig om følgende oplysninger:

1.      Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2.      Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3.      Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4.      Kategorier af personoplysninger
5.      Modtagere eller kategorier af modtagere
6.      Hvor dine personoplysninger stammer fra
7.      Opbevaring af dine personoplysninger
8.      Retten til at trække samtykke tilbage
9.      Dine rettigheder
10.  Klage til Datatilsynet


Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger ved at vælge den region du hører til i linket under punkt 2.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Optimere den rygkirurgiske behandling ved at vurdere sammenhængen mellem forskellige mål for livskvalitet hos rygopererede patienter og sammenholde dette med det operationstekniske forløb.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Almindelige personoplysninger så som navn og alder har hjemmel i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6, stk 1, litra a med særlige krav til databehandling til videnskabelige formål som omhandlet i GDPR artikel 89 og hjemmel i databeskyttelseslovens § 6.

Helbredsoplysninger har hjemmel i GDPR art 9,2,litra a + databeskyttelsesloven § 7.

Behandling af CPR-numre har hjemmel i databeskyttelseforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens §11.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som alder og køn, desuden helbredsoplysninger som diagnose, smerter, funktionsniveau og livskvalitet.

I projektperioden opbevarer vi også dit CPR nummer.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Ud over os, der er ansat på den klinik, du er behandlet på, er det kun vores faste databehandler i Region Syddanmark, der har adgang til dine personoplysninger.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra de oplysninger, du giver, når du udfylder spørgeskemaerne, samt kirurgens oplysninger om diagnose og operationsteknik.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi forventer at opbevare data indtil minimum 31.oktober 2026, da vores nuværende tilladelse fra datatilsynet gælder til den dato. Herefter bliver der taget stilling til, om vi søger forlængelse. Langtidsopfølgning og monitorering er nemlig afgørende for, at vi kan se langtidseffekten af behandlingen.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

For DaneSpine gælder samme lovbestemmelser som for forsknings/statistik-projekter. Når oplysninger om dit helbred behandles i et forskningsprojekt, må forskerne kun anvende oplysningerne i det omfang og tidsrum, det er nødvendigt for deres undersøgelse. Forskerne skal sørge for passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer beskyttelse af oplysningerne.

Vi følger Datatilsynets vilkår for videregivelse af oplysninger mellem forskningsprojekter.

Al behandling af dine oplysninger i projektet er indsat i den samlede fortegnelse over behandling af persondata i den klinik du er behandlet på. Denne fortegnelse kan kontrolleres af databeskyttelsesrådgiveren i din region og/eller af Datatilsynet.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynet