Lovpligtige anmeldelser

Hver klinik ejer egne data og er selv ansvarlig for, at der foreligger godkendelse til indsamling, opbevaring og brug af data.
Privatklinikker og andre klinikker uden for regionsyd har desuden pligt til at sørge for en databehandleraftale med Regionsyd, hvor databasen hostes.
DaneSpinesekretariatet sørger for licenser til brug af standardspørgeskemaerne i DaneSpine.